Het gebruik van verhoudingsgetallen in Venice

De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Gemengde belastingplichtigen verrichten:

  • handelingen waarover btw verschuldigd is én
  • handelingen die vrijgesteld zijn van btw op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.

Gemengde belastingplichtigen kunnen op twee manieren hun recht op aftrek van btw bepalen (art. 46 W. Btw):

  • aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal
  • aftrek op basis van het werkelijk gebruik

In dit artikel bekijken we hoe u dit kan oplossen in Venice 13.10 of hoger.

Wanneer u de eerste aangifte van 2024 afdrukt zal u onderstaande waarschuwing krijgen

Wanneer u OK klikt komt u automatisch terecht in het gedeelte Verhoudingsgetallen in de parameters van de module Btw-aangifte.

Hier kun je nu opgeven dat het om gemengd btw-plichtig dossier gaat :

Vervolgens kun je ingeven of je het algemeen verhoudingsgetal wenst toe te passen of of je het principe van werkelijk gebruik wenst toe te passen.

1. Algemeen verhoudingsgetal.

Indien je het principe van het algemeen verhoudingsgetal wenst aan te geven, dan vink je Algemeen verhoudingsgetal aan en geef je het algemeen verhoudingsgetal op dat u wenst toe te passen.

2. Werkelijk gebruik

Indien je het principe van het werkelijk gebruik wenst toe te passen, dan dien je op te geven wat het percentage is van de handelingen die 100% aftrekbaar zijn (ten opzichte van de totale omzet van handelingen) , wat het percentage is dat 0% aftrekbaar is en wat het percentage is van de handelingen die soms aftrekbaar zijn en soms niet naargelang de situatie. De som van deze percentages moet 100 zijn.

Veronderstel dat 40% van de aankopen te maken heeft met omzet die 100% aftrekbaar is, 40% heeft te maken met omzet die 0% aftrekbaar is en voor  20% van de aankopen is de btw  specifieke percentages aftrekbaar. (vb. 35% zoals in scherm hieronder).

Je kan dus meerdere bijzondere verhoudingsgetallen opgeven. Je zou bijvoorbeeld de personeelskosten en de energiekosten volgens een ander percentage kunnen boeken.

Dit bericht is geplaatst in Boekhouding, Tip met de tags , . Bookmark de permalink.