Recuperatie vaste activa uit een bestaand dossier in Venice of vanuit een externe bron.

Wij krijgen soms de vraag of het mogelijk is om vaste activa over te nemen uit een ander Venice-dossier of vanuit een externe bron.

In dit artikel leggen we de procedure uit die u kan volgen.

Voorbereiding

1.Maak onder de Main-folder onder het basispad van Venice een subfolder ‘AddMA’ aan.
In deze folder pak je de bestanden AddMA.exe en AddMA.exe.config uit die zich in het archiefbestand bevinden die u hier kan downloaden.
2. Zoek in de folder Main\Common een bestand RunEx.par op. Indien het bestand nog niet bestaat, dan creëer je deze en je voegt er het volgende aan toe:
[Status]
Version=2

[01]
RibbonNld=Beheer;Dossier;Import Vaste Activa
RibbonFra=Gestion;Dossier;Import Vaste Activa
RibbonEng=Management;Dossier;Import Vaste Activa
Niveau=Year
Command=%ClRootDir%\Main\AddMA\AddMA.exe
Exclusive=0
Modifies=1


Opmerking:

Je kunt tot 10 commando’s toevoegen, maar je moet zorgen dat elk commando onder zijn eigen nummer voorkomt, nl. [01] t.e.m. [10].

3.Nadat RunEx.par aangepast is, moet je Venice opnieuw opstarten.

Vast actief fiches exporteren uit een bestaand dossier in Venice

1.In het bestaande dossier selecteer je het laatste boekjaar en start je de module vast actief fiches op.
Via Bewerken – Kolommen beheren selecteer je voor het werkblad de volgende 18 kolommen:

2.Vervolgens kies je voor Bewerken – Extern rekenblad en je slaat het document op als CSV-bestand in de MA-folder van het nieuwe dossier met de naam ‘MA.CSV’.

Belangrijk:De MA-folder is niet standaard aanwezig en moet dus eerst manueel aangemaakt worden.

Data aanbieden vanuit een externe bron.

Indien je bijvoorbeeld vast actief fiches wenst te importeren die afkomstig zijn uit andere bronnen dan Venice, dan moet je er gewoon op toezien dat het csv-bestand dat je importeert een identieke structuur heeft als het bestand dat vanuit Venice wordt aangemaakt. Een voorbeeld van een dergelijk bestand vind je in het archiefbestand dat u downloadde. De effectieve data (kolomtitels) moeten op lijn 4 voorkomen. De titels van de kolommen hoeven niet dezelfde te zijn, maar enkel die kolommen mogen voorkomen en in de juiste volgorde.

De vast actief fiches importeren 

Nadat het bestand aangemaakt is, selecteer je in het hoofdmenu het dossier waar je de fiches wenst te importeren. In het menu ‘Beheer’, groep ‘Dossier’ kies je voor ‘Import vaste activa’.

De items uit het bestand MA.csv worden geïmporteerd als bestaande vaste activa in het laatste boekjaar.
De items zullen maar succesvol opgenomen worden als de volgende gegevens aanwezig zijn, nl. de algemene rekeningen die in de betrokken vast-actief-fiches gebruikt worden.

Dit bericht is geplaatst in Boekhouding, Interfaces/Technisch, Tip met de tags . Bookmark de permalink.