Een excelbestand dat expressies bevat omzetten naar een inleesbaar tekstbestand

(Last Updated On: 05/10/2021)

Indien u over een bestand in Excel beschikt en u wenst dat bestand te importeren in Venice via de optie Importeren, dan kan u dat bestand omzetten naar een CSV-bestand. Maar indien één van de kolommen in het Excelbestand een expressie bevat, dan komt u voor een probleem te staan.

Veronderstel dat u prijsafspraken wenst te importeren in Venice. U beschikt over een Excelbestand met de te importeren gegevens dat er als volgt uitziet.

KB000562_01

Kolom I in het Excelbestand bevat een expressie (uitdrukking) waarbij de verschillende parameters gescheiden zijn door het scheidingsteken dat u in Windows instelde (Regional settings).
Indien u nu het bestand opslaat als een CSV-bestand, dan zullen de verschillende velden ook gescheiden worden door een ‘;’ (puntkomma). Bij het opslaan naar CSV wordt immers het teken gebruikt dat u als ‘List-separator’ instelde in uw ‘regional settings’. U zal dan een bestand zoals het onderstaande bekomen.

KB000562_02

Het importeren zal verkeerd lopen omdat de puntkomma zowel gebruikt wordt om de verschillende velden te scheiden als om de parameters in de expressie te scheiden. De laatste ‘;’ zullen ook als scheidingstekens voor velden geïnterpreteerd worden.

U kan dit probleem omzeilen door het Excelbestand op te slaan als een Tab delimited bestand.

KB000562_03

In het beschrijvend bestand kan u dan in de sectie [$Global] het volgende opgeven

FieldSep = Tab

Opmerking: U zal ook nog via het Replace-commando de ” moeten verwijderen uit het txt-bestand.

Dit bericht is geplaatst in Interfaces/Technisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.