Hoe informatie voor opmaak fiche 281.20 (Vergoeding zaakvoerders) uit Venice halen?

(Last Updated On: 2 december 2015)

De gegevens die in Venice beschikbaar zijn, zijn maar een beperkte bron van informatie voor het opmaken van fiche 281.20.

Samen met feit dat deze info moeilijk automatisch uit de boekhouding gehaald kan worden, is dit de reden dat deze ereloonfiche niet voorzien werd in Venice. Toch kunt u Venice zo instellen dat u de gegevens die uit de boekhouding gehaald kunnen worden, gemakkelijk manueel kunt overnemen in een ereloonfiche 281.20.

Er zijn 2 acties mogelijk:

1) invullen van de firmagegevens

Als u in de firmagegevens de officiële naam, het ondernemingsnummer en het paritair comité opgeeft, dan kunt u deze gegevens hier vinden om ze over te nemen in de fiche 281.20.

2) voorzien van specifieke rekeningen

Deze specifieke rekeningen zal u bij voorkeur aanmaken onder rekening 618. Het is aangewezen om per betrokken zaakvoerder meerdere subrekeningen aan te maken, nl. voor elk gegeven waarover u wil beschikken voor fiche 281.20.

Een voorbeeld (rekeningen voor zaakvoerder Ignace)

61 Diensten en diverse goederen
618 Bedrijfsleiders
6180 Ignace
61801 Ignace: periodieke bezoldigingen (netto)
61802 Ignace: andere bezoldigingen
61803 Ignace: voordelen van alle aard
61804 Ignace: bedrijfsvoorheffing

Op deze manier beschikt u over de nodige gegevens voor de vakken
– ‘9. Bezoldigingen’ en
– ’17. Bedrijfsvoorheffing’.

Op dezelfde manier kunt u de passende rekeningen aanmaken voor andere vakken, nl. – ’13.  Afzonderlijk belastbare inkomsten’,
– ’15. Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen’,
– ’16. Door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen’,
– ’18. Inhoudingen voor aanvullend pensioen’,
– ’19. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid’, en
– ’20. Bezoldigingen van bedrijfsleiders, tewerkgesteld in dienstverband’.

Opmerking:
De ereloonfiche handelt steeds over een kalenderjaar. Als uw boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, dan kunt u gewoon in het boekjaar het saldo van de betrokken rekeningen opvragen, via bv. afdruk van de proef- en saldibalans of via het werkblad voor maandsaldo’s.
Als de info over een kalenderjaar over 2 boekjaren gespreid zit, zal u in boekjaar 1 het saldo van het eerste deel van het kalenderjaar opzoeken en in boekjaar 2 het saldo van het tweede deel van het kalenderjaar. Bij afdruk van de de proef- en saldibalans kunt u daartoe de gewenste rekeningen én de periode opgeven.

Dit bericht is geplaatst in Boekhouding, Tip met de tags , , , . Bookmark de permalink.