Het saldo in euro van een vreemde valuta rekening aanpassen

 

Hoe kan er een verschil ontstaan tussen het saldo in euro en het saldo in vreemde valuta?

Wanneer je een boekhouding in euro voert, dan worden alle boekingen in vreemde valuta ook steeds omgerekend naar euro aan de koers van het moment van boeken.

Het saldo in euro op een bepaald moment is de som van de historische waarden in euro die werden berekend op basis van de koers op het ogenblik van boeking. Het eindsaldo in euro kan dus afwijken van het eindsaldo in vreemde valuta omgerekend aan de meest recente koers.

Laten we dit verduidelijken door een zeer eenvoudig rekenvoorbeeld. De koersen zijn volledig fictief en omwille van didactische redenen eenvoudig gehouden. Op de USD-rekening bij ING hebben we 3 boekingen uitgevoerd aan verschillende koersen:

We deden een boeking van -1000 USD aan een koers van 0,990 zijnde -990 EUR

Vervolgens een boeking van -1000 USD aan een koers van 0,980 zijnde -980 EUR

Tenslotte een boeking van -1000 USD aan een koers van 0,9750 zijnde -975 EUR.

Het eindsaldo in USD = -3000. Het eindsaldo in EUR is -2945.

Indien we het saldo in USD omrekenen naar EUR aan de meeste recente koers (dus 0,9750) dan bekomen we als resultaat -3000*0,9750= -2925 EUR. 

Het actuele saldo is euro is echter opgebouwd op basis van de historische boekingen en bedraagt -2945.

We hebben hier dus te maken voordelige koersverschillen van 20 euro.

Hoe kunnen we het saldo in euro weer laten overeenstemmen met het saldo in vreemde valuta omgerekend aan de meest recente koers?

We kunnen dit bewerkstellingen via een diverse boeking waarbij we enkel het saldo in euro gaan aanpassen, maar het saldo in vreemde valuta intact laten. In ons voorbeeld gaan we dus 20 euro afboeken van onze bank. We boeken tegen op voordelige koersverschillen.

Op lijn 1 boeken we debet 20 euro.  Wanneer het bedrag in USD wordt voorgesteld in de kolom ‘Bedrag detailmunt’ maken we die 0.

We krijgen dan 2 waarschuwingen. Telkens antwoorden we dat we wensen door te gaan.

We boeken tegen op voordelige koersverschillen.

Wanneer we nu opnieuw de historiek afdrukken van onze financieel dagboek, dan stemt het saldo in euro overeen met het saldo in USD omgerekend aan de meest recente koers.

Indien u het wenst dan kan u een aangepaste lay-out van de historiek boekingen downloaden. Deze historiek toont per boeking de koers die gehanteerd werd en drukt onderaan het saldo in vreemde munt af.  U kan die hier downloaden.  Kopieer dit bestand onder de map \Main\Clf onder het basispad van Venice.  Indien u met Venice online werkt, dan kan u best aan de helpdesk van Venice (support@venicesoftware.be) vragen om dat bestand onder uw installatie te kopiëren.

Wanneer je dan de historiek afdrukt, kies je variant Totaal deviezen (0)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.