Btw verlegd. Nieuwe factuurvermelding bij medecontractant-facturen

(Last Updated On: 16/01/2023)

Vanaf 01/01/23 dient op medecontractantfacturen waarbij de btw verlegd wordt een nieuwe vermelding te komen.  De volledige vermelding luidt als volgt: “

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. (Art. 20, §3 KB 1)”.

Wat is het gevolg voor Venice?

In januari wordt versie 12.60 van Venice verwacht. In deze versie zal de standaardtekst die behoort bij vrijstellingscode BF98 aangepast worden naar de nieuwe tekst.

Indien u de standaardlay-out Factuur – Creditnota (B)  gebruikt, dan hoeft u niks te ondernemen.

Indien u echter een aangepaste lay-out (variant) gebruikt voor het afdrukken van facturen, dan zal u uw lay-out moeten bijsturen. Het BFCode printtext-veld werd immers uitgebreid van 215 naar 440 tekens om met deze nieuwe situatie te kunnen omgaan. Concreet betekent dat dus dat wanneer u een aangepaste factuurlay-out gebruikt waarbij u het veld ‘Vrijstellingscodes : Afdruktekst taal context’ afdrukt en u maakt gebruik van vrijstellingscode BF98, u het veld zal moeten verhogen tot 5 lijnen opdat de nieuwe tekst van BFcode 98 zou kunnen afgedrukt worden.

Dit kan als volgt:

Ga naar het blok Vrijstellingscode.

Maak het blok hoger

Maak het veld Vrijstellingscodes : Afdruktekst taal context groter door de onderkant naar beneden te trekken zodat het veld 3 lijnen extra groter is.

Tip:  een truucje om te zien of het veld wel groot genoeg is om de nieuwe tekst af te drukken is de volgende:

Klik rechts op het veld Vrijstellingscodes : Afdruktekst taal context .

Kopieer de tekst die bij BF98 moet afgedrukt worden naar je klembord (Ctrl+C) en kopieer die in de omschrijving van het veld (Ctrl+V).  Indien de volledige tekst verschijnt, dan is het veld groot genoeg.

Druk op de knop Ongedaan maken (Ctrl+Z) om opnieuw de juiste omschrijving in het veld te zetten.

Ska de gewijzigde lay-out op door op de Venice-knop te klikken en te kiezen voor Opslaan of druk Ctrl+S.

 

Werkwijze in Venice Facturatie Lite edition

In Venice facturatie Lite edition beschik je niet over vrijstellingscodes. Hier dien je dus anders te werk te gaan.

De beste methode is om een rekenveld te voorzien en dit af te drukken in het blok Totalisatie. In dat rekenveld controleer je of de maatstaf van heffing ‘Medecontractant’ verschilt van 0. Indien dat zo is, dan druk je de formule af.

Als conditie geeft u op : @PRN.Levy8 !=0

Als inhoud vermeldt u de formule.

Bij de Eigenschappen van het rekenveld – tab Lettertype geeft u bij Uitlijning  ‘Links meerdere lijnen’ op.

Zorg ervoor dat uw veld voldoende hoog is (minstens 5 lijnen) zodat de formule volledig kan worden afgedrukt.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.